Oelmedal_Camping
  home  e-mail  komment
Infoskriv
Ordensregler
50 Års jubileum!
Download
Bilder
Kontakt

Til våre sesonggjester 2013

Kontrakt
Vi har nå utarbeidet en kontrakt som vi vil skrive med alle våre sesongjester. Kontrakten bygger i hovedsak på "Norsk Caravan Club" sitt utkast til kontrakt for fastcampere. Dette utkastet er det også mangen andre campingplasser som bruker. Dette for å sikre både campingplassen og gjestene et oversiktlig og forutsigbart leieforhold.
Det er to eksemplar av kontrakten, der vi beholder en og dere en. Vi ber om at dere returnerer en signert avtale så raskt som mulig.
up

Fakturering
Alle leieforhold gjelder hele sesonger. Leien blir fakturert ved sesongstart. Fra neste år av blir faktura sendt 1. mars med forfall 15 mars. Strøm blir avlest og faktura sendt etter sesongslutt den 1. september med forfall 15. september.
Om noen ønsker å dele opp fakturaen, eller utsette deler av den, må vi ha beskjed om dette før forfall for å unngå at vi sender purring.
Vi tar også i år samme pris for både plasser med og uten bygg og husvogner. Men til neste år vil det muligens komme en differensiering av desse.
up

Hjemmeside
Vi jobber med å få en hjemmeside der vi vil legge ut info og bilder. Så følg med på www.olmedal.no fremover. Ved viktige opplysninger vil vi også sende ut email varsel til alle som har email.
up

Internett
Vi har satt opp trådløs sender for internett basert på et ADSL abonement. Men særlig når det er mange gjester som bruker internett samtidig er dette noe ustabilt og tregt.
Vi jobber derfor med å få til en bedre løsning på internett. Både med fiber som Haugaland Kraft har i nærheten og med Telenor mobil om å få installert den nye 4G senderen her i Ølmedal.
up

Reguleringsplan Ølmedal Camping
Ting skjer ikke så raskt i Vindafjord kommune, så nå er det 7 år siden reguleringsplanen er levert inn til kommunen, men de har fremdeles ikke kapasitet til å behandle den. Så vi gjentar berre hva vi har sagt før:
Alt som bygges må bygges etter det nye regelverket, men vi krever ikke tilpasninger av eksisterende byggverk før dette regelverket er endelig godkjent.
Vi presiserer at all bygging skjer på gjestens risiko, da regelverket ikke er endelig godkjent i kommunen. Men byggereglene er kommunen sitt eget forslag, så man skulle tro at det blir vedtatt slik det foreligger.
Byggereglene er også vedlagt dette skriv. OBS: I dette regelverket står det brannkrav om EI 60. Men dette er feil. Det som skal være er brannkrav EI 30.
up

Søknad om bygging
Ved all bygging må skisse levers oss og akseptert av oss før byggingen kan begynne. Det gjelder alt fra platting og rekkverk til fabrikkproduserte romdannende element.
up

Salg av plasser
Det er mer og mer flotte bygg/boder og liknende på plassene, så det er også mer og mer aktuelt å få solgt dette på plassen. Derfor åpner vi for salg på plassen etter regler som er beskrevet i kontrakten. Mangen av plassene med vogn og bygg er også mest sansynlig mer verdt om det blir solgt med plass enn det er ved vanlig salg, noe som gjør at dere også kan tjene på å selge på plassen. Samtidig som dere da slipper å rydde plassen før avreise.
Norsk Caravan Club har ikke fylt inn og foreslått prosentsats av salget i sin kontrakt, men vi bruker 7 % av salgssum, som er vanlig på andre campingplasser.
Ved salg av plasser med byggverk vil det bli krevd at bygg er i overensstemmelse med dagens regelverk. Kontrakt med ny leietaker vil ikke bli gitt før dette er i orden.
up

Noen formaninger: Fisk/fiskerester/rekeskall i container - materialrester
Vi må unngå lukt fra container, og avfall som kan begynde å lukte må pakkes godt inn før de legges i container. Det er kun vanlig husholdningsavfall i poser (ikke svære sekker) som skal i containeren. Møbler/tepper/hvitevarer og impregnerte matrialer må kjøres til Toraneset eller Etne. Andre materialrester kan kastes på Homlaneset, der det kan brennes opp.
up

Hund
Vi minner om bandtvang på hund, og den gjelder selvsagt også på campingplassen. Det er alltid noen som er utrygge på hunder, og de skal ikke føle seg utrygge på campingplassen pga løse hunder. Vi minner også om å bruke plastpose og plukke opp skit etter hunden deres. Det er ikke trivelig å trakke rundt i skit og få dette inn i vognene.
up

Nattero og søndagsro
Vi venter ikke fullstendig ro kl. 23.00 på fine sommerkvelder, men nattero er nødvendig
Byggeaktivitet, motorplenklipp m.v. må legges utenom søndagen.
up

Bil og mopedkjøring - særlig tele/regn og natt
Kjøring inne på campingplassen må begrenses mest mulig og kun skje i gangfart.Unngå kjøring på områder som ikke er beregnet til kjøring og ta ekstra hensyn under teleløsning og i perioder med mye regn.
Mopedkjøring er kun tillatt til og fra campingplassen og kjøring langs stranden må ikke skje.
up

Vann
Alle innretninger må være frakoblet innen sesongslutt hvert år slik at vi unngår lekkasjer når vannet settes på til våren. Alle kraner skal stå i halvstilling når vannet er avskrudd om vinteren. For da blir også selve kranen også helt tom for vann og den fryser da ikke sund. Det er ikke lov å koble seg direkte på vannledingen. Om dere lager til med kraner på terassen, må dette kobles til med vanlig hurtigkobling på kranen på stolpen slik at vi har mulighet til å stenge denne.
up

Tømmested
Nordre enden av toalettbygget må benyttes til tømming av campingtoalett.
up

Grassklipping og gras
Vi slår fellesområdene og gjestene må selv holde sine plasser slik de ønsker.
up

Foreldreansvaret
Vi minner forsiktig om at foreldreansvaret gjelder også på plassen.
up

Båter og kano
Båter og kano vil ligge ved den nye bryggen på holmen. De er gratis å bruke, men for å ungå at de blir okkupert av en person hele dagen, må den som ønsker å bruke de bestille tid til en og en time av gangen. Dette fører vi lister på.
Husk å bruke redningsvest. Det er foreldrene sitt ansvar at deres barn bruker redningsvest ved bruk av campingens båter. Om dere ikke har redningsvester, så har vi som kan lånes ut. Desse skal leveres inn igjen straks etter at båten er brukt.
up

Brannsikring
Plassen har et 6 kg pulverapparat ved hvert bygg. Alle sesonggjester pålegges å ha et 6 kg pulverapparat og brannvarsler i vognen (ta ut batteri ved sesongslutt).
Ved brann er det viktig å reagere raskt for å slå ned brannen før den blir for stor. Om den ikke lar seg sløkke ved egen hjelp, ring da brannvesen på telefon 112, varsle naboer og kontakt oss. Om mulig så koble fra og fjern propanflasker.
up

Planer om nye ting denne sesongen
Vi vil forsøke å legge elvesand på en del av området fra utløpet av elven og mot Homlaneset. Så får vi se om den blir liggende når elva er stor.
Det er planlagt gangbro over til holmen. Samt noen sittebenker på holmen.
Flytebrygge ut fra holmen.
Få en bedre løsning på internett.
Oppussing av lekeplassen.
Nye trampoliner med nytt nett.
Vanntrampoline.
up

Vi tar også selvsagt i mot tips og råd fra dere om det er ting dere ønsker eller ønsker endring på.

© 2013